Türkçe

İran Tarafından Uygulanan İthalat Kısıtlamaları

Sirküler Tarih/No:23.07.2012/658

Sayı

:EGT/8301

İstanbul,23.07.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

İlgi: 24.02.2012 tarih ve 196 sayılı sirkümüz.

Sayın Üyemiz

İlgi'de tarih ve sayısı kayıtlı sirkümüzde, İran İslam Cumhuriyeti Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı tarafından 02 Şubat 2012 tarihinde yayımlanan 5866/210/90 Sayılı Yönerge ile belli başlı 180 adet ürün grubuna dahil ürünlerin (mobilya, gıda, içecek, kozmetik, ev malzemeleri ve süs eşyaları v.b.) ithalatının ancak önceden ihracat yapılması koşulu ile (döviz geliri sağlanması şartıyla) mümkün olabileceği bildirilmişti.

Bu defa, Tahran Ticaret Müşavirliğimizin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda, İran'a uygulanan ambargolar sonucu ülkenin içine girmiş olduğu döviz darboğazı sorununun giderek şiddetlenmesi nedeniyle, İran'ın ilgili birimleri tarafından (açık ve gizli) ithalatı önleyici tedbirler çerçevesinde, ülkeden döviz çıkışına engel olunmaya çalışıldığı ifade edildiği,

Yazıda devamla, İran İslam Cumhuriyeti Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı İran Ticareti Geliştirme Kurumu'nun 8 Temmuz 2012 tarihinde yayımladığı 91/210/1894 sayılı ve 15 Temmuz 2012 tarihinde yayımladığı 91/210/2003 sayılı Genelgeler ile ithalata konu ürünlerin 2 gruba ayrıldığı, birinci gruba dahil ürünlerin ithalinde Referans Döviz (Merkez Bankası tarafından kabul edilen resmi kur) sisteminin, ikinci gruba dahil ürünlerin ithalinde ise Referans Dışı Döviz sisteminin uygulanmasının hüküm altına alındığı,

hususu bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Hasan PARILTI
Genel Sekreter V.

 

Ek: Bilgi notu (2 sayfa) ve Liste (4 sayfa)

 

 

 

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
iran.pdf 374,36 KB İndir