Türkçe

İran Tarafından Uygulanan İthalat Kısıtlamaları

Sirküler Tarih/No: 24.02.2012/196

Sayı

: EGT/2400

İstanbul,24.02.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23.02.2012 tarihli yazıda;

İhracatçı Birliklerinden Meclislerine iletilen bilgilerde; İran hükümeti tarafından yapılan gümrük vergi artışları ve ihracat bedellerinin Türkiye'ye getirilmesinde yaşanan problemler nedeniyle ülkeye yapılan ihracatta ciddi sıkıntı yaşandığı; İran hükümetinin, içerisinde mobilyanın da olduğu 180 ürün grubuna ithalat yasağı getirdiğinin ifade edildiği,

Söz konusu husus ilgili olarak Meclislerince Tahran Ticaret Müşavirliği ile temasa geçildiği; anılan Müşavirlikçe Meclislerine iletilen cevabi yazıda, İran Ticaret Bakanlığı tarafından 02 Şubat 2012 tarihinde yayımlanan 5866/210/90 sayılı yönerge ile iç piyasayı korumak ve desteklemek için yeni düzenlemeler yapıldığı ve söz konusu düzenlemelerin 04 Şubat 2012 tarihinde yürürlüğe girdiği,

İthalatın kısıtlanmasına yönelik bir örneği ek'te sunulan düzenlemeler kapsamında 180 adet GTİP numarasına sahip ürün için (mobilya, gıda, içecek, kozmetik, ev malzemeleri ve süs eşyaları vb) İran Ticaret Bakanlığı Sipariş Kaydı Birimi tarafından kayıt verilmediği sürece söz konusu ürünlerin ithalatının ancak önceden ihracat yapılması koşuluyla (döviz geliri hasıl olması şartıyla) mümkün olabileceği,

Bu kapsamda; konu ile ilgili olarak anılan Müşavirlik tarafından İran Gümrük İdaresi ve İran Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar nezdinde yapılan görüşmeler neticesinde, yukarıda belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin herhangi bir yasaklama kararı olmadığı; ancak, İran Devleti tarafından belirlenen kur ile serbest piyasadaki kur arasında büyük fark ve tutarsızlık bulunduğundan İran'a ihraç edilecek ürünlerin (yukarıda belirlenen sektörler kapsamındaki ürünler) sipariş kaydının onaylanmasının ancak ihracattan sağlanan döviz geliri tutarı kadar olabileceği,

Söz konusu düzenleme her ne kadar resmi bir ithalat yasağı öngörmese de anılan ürünlerin ithalini ihracat ön şartına bağlamasından dolayı, fiili bir ithalat yasağı etkisi göstereceği düşüncesinden hareketle konu hakkında üyelerimizin bilgilendirilmeleri

hususu bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter

 

Ek: Ürün Listesi (5 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Urun Listesi.pdf 2.079,63 KB İndir