Türkçe

İran Ticarette Teknik Engeller

Sirküler Tarih/No: 05.10.2016/829

Sayı

: EGT/8626

İstanbul,05.10.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04.10.2016 tarihli yazıda;

İran'a yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması sonrasında İran ile ikili ticaret akışının arzu edilen seviyelere taşınabilmesi açısından ticarette teknik engellerin önlenmesi ve buna yönelik mekanizmaların oluşturulması ihtiyacı öne çıkmakla birlikte ilave belge, sertifika, test raporu, işaretleme vb. kaynaklı ticarette teknik engellerin önlenmesinin büyük önem arz ettiğinden bahisle,

Sayın Bakanın talimatı çerçevesinde; Bakanlıkça, ülkemiz ile İran arasında uygunluk değerlendirilmesi sonuçlarının karşılıklı tanınması imkanlarının araştırılması yönündeki çalışmalara başlandığının, İran'a ihracatımızda ilave belge, sertifika, test raporu, işaretleme vb. kaynaklı karşılaşılan ticarette teknik engellerle ilgili bilgiye ihtiyaç duyulduğu

bildirilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen ticarette teknik engellerde karşılaşılan sorunların Ek'li form yoluyla en geç 6 Ekim 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Form (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_IranTicaretteTeknikEngeller.doc 34,50 KB İndir