Türkçe

İran TTA Kapsamı Menşe İspat Belgesi

Sirküler Tarih/No: 05.03.2018/173

Sayı

:EGT/1777

İstanbul,03.03.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28.02.2018 tarihli yazıda;

Ülkemizle İran arasında yürürlükte bulunan Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamında tercihli ticarette "Menşe İspat Belgesi” kullanılmakta olduğu; bu belgenin kullanıldığı durumlarda "Menşe Şahadetnamesi” kullanılmasına ihtiyaç bulunmadığı ifade edilmektedir. Ancak, Türkiye-İran Gümrük İdareleri Veri Değişimi Çalışma Grubunun Aralık 2017 toplantısında, İran tarafınca yapılan açıklamalar neticesinde, ülkemizce düzenlenen ve tercihsiz ticarette kullanılan "Menşe Şahadetnamelerinin” konsolosluklarca onaylanmasıyla bu belgelerin ülkemizle İran arasında yürürlükte bulunan Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamında tercihli ticarette kullanılan "Menşe İspat Belgesi” olarak kabul edildiği ve konsolosluk onaylı menşe şahadetnameleri kapsamı eşyaya sehven tercihli tarife imtiyazları tanındığının anlaşıldığı belirtilmektedir. Bahsi geçen toplantıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerince her iki belgenin farklı amaca hizmet ettiği ifade edilerek, TTA kapsamı tercihli ticaret imtiyazlarının sadece "Menşe İspat Belgesi” ibraz edilen belgeye tanınabileceğinin hatırlatıldığı bildirilmektedir. Yapılan istişare sonucunda, İran İdarelerince yapılan hatalı işlemler için tedbir alınacağı belirtilmiş, bununla birlikte TTA kapsamında yapılması amaçlanan ihracatta bir örneği Ek'te yer alan "Menşe İspat Belgesi”nin düzenlenmesinin önemine dikkat çekilmiştir.

Bu çerçevede, İran Gümrük İdaresinin talebine binaen ve TTA kapsamı ticaretin usulüne uygun gerçekleştirilmesini teminen "İran'a TTA kapsamına giren ürünlerin ihracatında” (belgelerin isim benzerliğinden dolayı karışıklık yaşandığı düşünülen) Menşe Şahadetnamesinin değil, bir örneği yazı ekinde yer alan ve "Türkiye Cumhuriyeti İle İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun düzenlenmekte olan "Menşe İspat Belgesi”nin kullanılması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Ek: Menşe İspat Belgesi (1 Sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
mense ispat belgesi.pdf 940,70 KB İndir