Türkçe

İran Üzerinden Kimyevi Malzeme Nakliyatı

Sirküler Tarih/No: 21.03.2012/297

Sayı

: EGT/3400

İstanbul,21.03.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20.03.2012 tarihli yazıda;

İran makamlarının uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele ve güvenlik bağlamında her türlü kimyevi malzemeye şüpheyle yaşlaştığı hususuna vurgu yapılarak; bu çerçevede, eğitim amaçlı dahi olsa anılan ülke üzerinden nakledilecek benzer ürünlerin uluslararası standartlara uygun olması ve gerekli resmi belge ve bilgilerin taşınması hususlarına riayet edilmesinin yerinde olacağı

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.