Türkçe

İran'a İhracat

Sirküler Tarih/No: 10.04.2018/261

Sayı

:EGT/2663

İstanbul,09.04.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 02.04.2018 tarihli yazıda;

Bir firma tarafından Katar'a ihraç edilmek üzere sevkiyatı yapılan muhtelif tarım ürünlerini taşıyan araçların İran'ın Buşehr Limanı'nda bekletilmesi sebebiyle mağduriyet yaşadığı hususunun Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince Bakanlıklarına intikal ettirilmesini müteakip, keyfiyetin gerekli incelemenin yapılmasını teminen Tahran Ticaret Müşavirliğimize intikal ettirildiği; söz konusu Müşavirlikten alınan değerlendirmelerde sorunun limanlardaki altyapı yetersizliği, hava koşulları ve mezkur limanda faaliyet gösteren Ro-Ro gemilerinin diğer anlaşmalı firmalara ait araçları beklemesinden kaynaklandığının belirtildiği, firmalarımızın da bir daha benzer sorunla karşılaşmamalarını teminen Ro-Ro gemilerinin sahipleri ile limana gelmeden önce anlaşmalarının faydalın olacağının kaydedildiği,

Diğer taraftan, benzer mahiyette bir sorunun tekrar yaşanması üzerine söz konusu Müşavirlikten Bakanlıklarına intikal eden bir yazıda; İran'a veya İran üzerinden taşımacılık yapan firmalarımızın başta İranlı aracılar olmak üzere iş yapacakları aracı kişi ya da firmalar konusunda temkinli davranmaları, yükün ve kullanılacak geminin sigortalı olmasına özen göstermeleri, anlaşmalarını yazılı şekilde yapmaları, ödemelerinin kayıtlı ve doğrudan işi yapana yönelik olması konusunda titiz davranmalarında yarar görüldüğünün vurgulandığı bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi