Türkçe

İran'a Yönelik BM Yaptırımları

Sirküler Tarih/No: 18.06.2012/559

Sayı

: EGT/7116

İstanbul,18.06.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15.06.2012 tarihli yazıda;

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1737 sayılı Kararı ile oluşturulan İran Yaptırımlar Komitesi tarafından 18 Nisan 2012 tarihinde bir açıklama yayımlandığı ve İran'a seyahat yasağı getirilen ve mal varlıkları dondurulan kişi ve kuruluşlar listesine iki şahıs ve bir kuruluşun eklendiğinden bahisle,

Adı geçen komitenin konsolide edilmiş yaptırım listesine http://www.un.org/sc/committees/1737/index.shtml adresinden ulaşılabildiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter