Türkçe

İran'ın Geçici Vize Uygulaması

Sirküler Tarih/No: 03.08.2012/698

Sayı

: EGT/8802

İstanbul,03.08.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02.08.2012 tarihli yazıda;

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından Büyükelçiliğimize intikal ettirilen 01.08.2012 tarihli Nota uyarınca; İran'da düzenlenecek olan "16. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi” kapsamında alınması öngörülen özel güvenlik önlemleri nedeniyle, İran ile vize muafiyet anlaşması bulunan tüm ülke vatandaşlarının ve bu çerçevede Türk vatandaşlarının da İran'a giriş yapmadan önce vize almalarının gerekli kılındığı,

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, Türkiye-İran Vize Muafiyeti Anlaşması'nın 8. maddesi göz önünde bulundurularak, umuma mahsus pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize muafiyetinin 5-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında 27 gün süre ile askıya alınacağı; belirtilen tarihler arasında umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşlarının İran'a giriş yapmaları için İran'ın ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerinden vize almalarının gerekli olacağı; bahse konu uygulamanın sona ermesinden itibaren vize muafiyeti uygulamasına devam edileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi