Türkçe

İran'ın Gözetim Uygulaması Hk.

Sirküler Tarih/No:10.07.2012/634

Sayı

:EGT/7904

İstanbul,10.07.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Tahran Ticaret Müşavirliğimizin yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden(TİM)'den alınan bir yazıda,

-İran Sanayi Madenler ve Ticaret Bakanlığı ve Sağlık İlaç ve Sağlık Eğitimi Bakanlığı ile İran Standartlar ve Sanayi Araştırmaları Kurumu tarafından alınan ortak bir karar çerçevesinde İran'a ithal edilecek bazı ürünler için "Certificate of Inspection” (COI) adlı sertifikanın alınması zorunluluğu bulunduğu, söz konusu ürünlere ilişkin listenin, İran Standartlar ve Sanayi Araştırmaları Kurumu'nun (ISIRI) internet sitesi olan http://std.isiri.org/EN/index.html

adresinde yer aldığı,


-COI sertifikasının tahsis edilebilmesi için ISIRI tarafından çalışma izni verilen şirketin alıcı tarafından özel olarak görevlendirilmesi gerektiği, bu çerçevede, söz konusu gözetim firması tarafından, ithal edilecek olan ürün özelliklerinin ve belirtilen ürünün üreticisinin resmi sertifika örneklerinin alınması, sonrasında da İran ithalat mevzuatı çerçevesinde ürünün üretildiği fabrika için bir gözetim planının düzenlenmesi ve üretici firma yetkililerinin izni ile üretim hattında gözetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi suretiyle gözetim işleminin tamamlandığı,


-Gözetim faaliyetinin sonucunda, gözetim firması, hazırlayacağı rapora istinaden COI sertifikasını düzenleyerek bir örneğini, gözetim raporuyla birlikte ISIRI' ya gönderdiği, bu kapsamda, alıcı firmanın, COI belgesi ile birlikte söz konusu ürünü gümrük mevzuatına uygun olarak İran'a ithal edebildiği, COI belgesi gereken ürünleri İran'a ithal edecek olan kişi veya şirketin gözetim firmalarına başvuruda bulunması ve gerekli masrafları karşılaması gerektiği ifade edilmektedir.

Öte yandan, İran tarafından gerçekleştirilmekte olan gözetim uygulaması ile ilgili olarak uluslararası gözetim şirketi SGS ile de temasa geçildiği ve bu kapsamda;

-İran ithalatçı firmaların uluslar arası gözetim şirketi SGS'nin İran şubesine ‘uygunluk belgesi' ve ‘proforma fatura' ile başvurduğu, söz konusu uygulamaya alternatif olarak, Türk ihracatçı firmalarının SGS'nin Türkiye şubesine başvuruda bulunabildiği ve dokümanların SGS İran'a iletildiği,


-SGS İran tarafından, ürünün GTİP' ine göre İran gümrüğünün istemiş olduğu gözetim şekli belirlendiği ve ithalatçı firma ile de temasa geçilerek bilgilendirme yapıldığı,


-Gözetim sertifikası adı altında iki çeşit gözetim uygulaması ve neticesinde verilen iki farklı sertifika bulunduğu,


-Bu çerçevede sertifikalardan birisi olan PSI'nin (sevk öncesi inceleme), görsel kalite, miktar, markalama ve paketleme, yüklemeye nezaret şeklinde yapıldığı ve yapılan gözetim uygulamaları neticesinde ürünlere ‘uygunluk belgesi' ve ‘proforma fatura' ile uyumlu bulunursa ‘gözetim sertifikası''nın hazırlandığı,


-Sertifikalardan ikincisi olan COI gözetimin ise (eski adı VOC) PSI uygulamasına ilave olarak yapılan ve testlere nezaret eden, akredite laboratuardan alınmış test raporlarının kontrolü şeklinde olduğu, bu kontrolün ise SGS İran tarafından yapıldığı,


-Sertifikalar basıldıktan sonra ihracatçı firmaya veya direkt ithalatçı firmaya iletildiği

hususları bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ

Genel Sekreter

EK:COİ Sertifikası Düzenlenmesi Zorunlu Ürünler Listesi

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
COI_SERTFKASI_DZENLENMES_ZORUNLU_RNLER_RAN[1].pdf 147,48 KB İndir