Türkçe

İran'ın İthalatını Yasakladığı Ürünler

Sirküler Tarih/No: 07.02.2019/77

Sayı

: 215-00840

İstanbul,06.02.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 30.01.2019 Tarihli ve 60 sayılı sirkülerimiz.

Bilindiği üzere; İran Devleti tarafından döviz rezervlerinin etkili kullanılması ve enflasyonun düşürülmesi amacıyla 15 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan 1.292 ürünlük ithalatı yasak ürünler listesine 8'li GTİP bazında ve çoğunluğu tarım ürünü olmak üzere 215 ürün daha eklendiği duyurulmuştu.

Bu defa; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; bahse konu ithalat yasaklarına ilişkin süreç ile ilgili bilgilere detaylı bir şekilde yeniden yer verilmekte olup, aşağıdaki hususlar belirtilmektedir:

"ABD'nin 2018 yılı Mayıs ayında Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan çekileceğini açıklamasının ardından İran, döviz rezervlerinin etkili kullanılması ve enflasyonun düşürülmesi amacıyla dış ticaret rejiminde kapsamlı değişiklikler yapmış, 1.339 ürünün ithalatını 23 Haziran 2018 tarihinde yasaklamıştı. (Ek 1)

Bilahare Tahran Ticaret Müşavirliğimizden alınan 7.1.2019 tarih ve 40475427 sayılı yazıda, İran Sanayi Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan 31.12.2018 tarih ve 60/261453 sayılı Tebliğ uyarınca söz konusu 1.339 üründen 47'sine (Ek 2) ilişkin ithalat yasağının kaldırıldığı ve sipariş kaydı oluşturulmasının serbest bırakıldığı, böylelikle ithalatı yasak mallar listesindeki ürün sayısının 1.292'ye (Ek 3) düşürüldüğü bildirilmiştir.

Ancak, aynı konu hakkında Tahran Ticaret Müşavirliğimizden alınan 22 Ocak 2019 tarihli yazıda ise bu defa, İran Hükümeti tarafından ithalatı yasaklanan bahse konu 1.292 ürün listesine 15 Ocak 2019 tarihinde çoğunluğu tarım ürünü olmak üzere 215 ürün (Ek 4) daha eklendiğinin duyurulduğu ifade olunmaktadır”.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

EKLER:
Ek 1: İthalatı Yasaklanan 1339 Ürün - 2018 Haziran (5 sayfa)
Ek 2: İthalatı Serbest Bırakılan 47 Ürün (1 sayfa)
Ek 3: İthalatı Yasak 1.292 Ürün (5 sayfa)
Ek 4: İthalatı Yasaklanan İlave 215 Ürün (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Ek 1_Iran'in Ithalatini Yasakladigi Urunler_Ithalati yasaklanan 1339 urun.pdf 52,44 KB İndir
Ek 2_Iran'in Ithalatini Yasakladigi Urunler_Ithalati serbest birakilan 47 urun.pdf 113,84 KB İndir
Ek 3_Iran'in Ithalatini Yasakladigi Urunler_Ithalati yasak 1.292 urun.pdf 73,78 KB İndir
Ek 4_Iran'in Ithalatini Yasakladigi Urunler_Ithalati Yasaklanan Ilave 215....pdf 47,93 KB İndir