Türkçe

İran'ın Meyve İthalatı

Sirküler Tarih/No: 01.06.2012/515

Sayı

: ARGUYG1/6459

İstanbul,01.06.2012

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Tahran Ticaret Müşavirliğimizden Ekonomi Bakanlığı'na hitaben gönderilen bir yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; İran'ın meyve ithalatına dönemsel olarak izin vermekte olduğu ve yılın belirli dönemlerinde meyve ithalatı konusunda kısıtlamalara başvurduğu belirtilmekte ve bu kapsamda, İran Sanayi, Madenler ve Ticaret Bakanlığı Sipariş Kaydı Birimi Başkanı Sayın Khodaei'nin 23 Mayıs 2012 tarihinde Türk işadamlarıyla yaptığı görüşmede, 21 Mayıs 2012 tarihinden itibaren, muz hariç olmak üzere, meyve ithalatı konusunda sipariş kaydı(ön izin) verilmeyeceği ve hangi tarihte yeniden sipariş kaydı verilmeye başlanabileceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, meyve ithalatı konusunda önceden alınmış olan sipariş kayıtlarının( ön izinlerin) geçerlilik süresinin altı ay olduğu, 21 Mayıs 2012 tarihinden itibaren sadece daha önce sipariş kaydı alınmış ürünlerin İran'a ithalatının gerçekleştirilebileceği dile getirilmektedir.

Konuyu bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla,

Dr. Hasan PARILTI
Genel Sekreter Yrd.