Türkçe

İş İlişkisinden Doğan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları Semineri

Sirküler Tarih/No: 13.06.2019/309

Sayı

: 927-03465

İstanbul,13.06.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; ülkemizde adli mercilere intikal eden davaların çoğunluğunu iş ilişkisinden doğan uyuşmazlıkların oluşturduğundan bahisle, bu uyuşmazlıkların adli mercilere intikal etmenden çözümlenebilmesini teminen 20 Haziran 2019 Perşembe günü, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı / E.SGK Müfettişi Umut ÇİRAY tarafından "İş İlişkisinden Doğan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları” konulu bir seminer düzenleneceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen üye firmalarımızın yöneticileri ve/veya insan kaynakları yöneticilerinin söz konusu programa katılım teyitlerinin aşağıdaki formata uygun olarak en geç 17 Haziran 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi


Firma Adı/Unvanı

Firma
Vergi No

Temsilcisi Adı/Soyadı

Temsilcisi Unvanı

Telefon

E-posta

 


 

 


Program:
13:00 - 16:00 İhracatçı Firmalara Yönelik Bilgilendirme

Yer:
Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu