Türkçe

İş Makinesi Tescili

Sirküler Tarih/No: 14.11.2014/829

Sayı

: ARGUYG1/10416

İstanbul,14.11.2014

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Deniz Ticaret Odası'ndan alınan yazıda, TOBB'dan alınan yazıya atfen;

- Firmalar tarafından kamyon, kamyonet gibi araçlar satın alındıktan sonra 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre trafik tescil bürolarınca tescil edilmekte olduğu ve daha sonra araçlarının üzerine vinç, sondaj, mikser gibi makineler taktırıldığı,

- Makine alınan yerin montajı gerçekleştirmekte ve projesini çizdikten sonra TSE'den Araç İmal Tadil Montaj Yönetmeliği (AİTM) kapsamında projelerini onaylattığı ve Trafik tescil bürosuna başvurularak ruhsata makine işletilmek üzere onaylı proje ve fatura ibraz edildiği,

- Ancak fatura leasing firmasına kesildiği için trafik tescil büroları mülkiyet başkasına ait olduğundan bunların kaydının ruhsata işletilemediği ve TOBB'un girişimleri sonucunda; Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan 05.11.2014 tarih ve 11088401-2961-640008-3207.2491/136178 sayılı yazıda;

• Satış ya da finansal kiralama (leasing) sözleşmesi ile birlikte mevzuatta belirtilen diğer belgelerin ibrazı kaydıyla, tamamlanmamış araç için düzenlenen faturada yer alan gerçek veya tüzel kişinin/kişilerin ve üst yapı için düzenlenen faturada yer alan gerçek veya tüzel kişinin/kişilerin adına tescil işleminin yapılmasının gerektiği,

• Tamamlanmamış araç sahibinin yanı sıra üst yapının sahibi de dosyada araç sahiplerinin arasında yer alacağı ve araç tescil belgesindeki "diğer bilgiler" alanına "üst yapı...'e aittir" ibaresi yazılacağının belirtildiği,

bildirilmekte olup, ilgi yazı ve ekleri ekte bilgilerine sunulmaktadır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi

Ek: İlgi Yazı ve Ekleri (3 Sayfa)

 

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
IlgiYaziVeEkleri.pdf 1.232,09 KB İndir