Türkçe

Isıl İşlem Faaliyetleri

Sirküler Tarih/No: 01.04.2014/259

Sayı

: ARGUYG1/3269

İstanbul,01.04.2014

 

İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan yazıda; ülkemiz ekonomisi açısından oldukça yüksek öneme sahip ihracat işlemlerinin önemli bir kısmının İstanbul ili gümrüklü sahalarından gerçekleştiği, yapılan bu ihracatlar sırasında ihraç edilen malların büyük çoğunluğunun ahşap ambalaj malzemesi içerisinde veya ahşap paletler üzerinde gönderildiği, bazen de ahşabın kendisinin ihracata konu mal durumunda bulunduğu,

Ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Haziran 2002'de yayımlanan Uluslararası Ticarette Ahşap Ambalaj Malzemesini Düzenleyici Normlar çerçevesinde, "ahşap ambalaj malzemeleri ile zararlı organizmaların ülkemizden yurtdışına ve yurtdışından ülkemize girişini, taşınmasını ve yayılmasını önlemek" amacıyla gerekli usul ve esaslarının belirlendiği, "Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik"in yayınlandığı,

Bu Yönetmelik'in, ham ahşaptan imal edilmiş ambalaj malzemeleri ile taşınan bitki zararlısı organizmaların yayılması riskini önlemeye yönelik olarak, uluslararası ticaret faaliyetlerinde kullanılmak üzere, palet, sandık, tahta silindir kasa, kutu, makara, ambalaj destek malzemesi, paketleme blokları, ambalaj rafı, yükleme tahtaları, palet kolları ve kızakları imal eden, tamir eden işletmelere, ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi verilmesi ile ısıl işlem fırını ve otomasyon sistemini kuran firmaların yetkilendirilmesi hususlarını kapsadığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ihracat işlemlerinde kullanılacak ahşap ambalaj malzemelerinin mutlaka ısıl işlem görmüş olmasına azami dikkat edilmesi, ısıl işlem görmüş ahşap ambalaj malzemesi temin edilen firmaların mutlaka adı geçen Bakanlıklarından yetki almış firmalar arasında yer almasının gerektiği, talep edilmesi halinde konu hakkında detaylı bilginin Bakanlıklarına bağlı Müdürlüklerden verilebileceği bildirilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi