Türkçe

İşlenmiş Eşya Broşürü

Sirküler Tarih/No: 07.06.2016/547

Sayı

: EGT/5476

İstanbul,07.06.2016

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 06.06.2016 tarihli yazıda;

AB'de yayımlanan 528/2012/EU sayılı Biyosidal Ürünler Tüzüğü'nün (BPR), biyosidal ürünlerin kullanımı ve AB'de pazara arzına ilişkin süreçleri fonksiyonelleştirmek, insan, hayvan ve çevre sağlığını yüksek seviyede korumak amacıyla yayımlandığı,

Diğer taraftan; Tüzük kapsamında işlem görmüş eşyalarda kullanılan aktif maddelerin Biyosidal Ürünler Tüzüğü Ek I'de yer alması veya Tüzük kapsamında ilgili ürün tipi ve kullanımı için kabul edilmesi gerektiği; söz konusu Tüzüğe göre, işlenmiş eşyaların içerdiği aktif maddelerin onay başvurusunun en geç 1 Eylül 2016 tarihine kadar yapılması gerektiği; 1 Mart 2017 sonrası onaylanmamış bir aktif madde ile işlem görmüş eşyanın pazara sunulmasının mümkün olmayacağı,

Bu çerçevede; sanayicilerimizin söz konusu Tüzükten kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği "Biyosidal Ürünler Tüzüğü İşlenmiş Eşyalar Broşürü”nün, http://biyosidal.immib.org.tr/Portals/1/Biyosidal-esya-brosuru.pdf  adresinde yer aldığı ve detaylı bilgi almak isteyen üyelerimizin aşağıda iletişim bilgileri yer alan İMMİB REACH CLP ve Biyosidal Yardım Masası'na başvurabileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim-İdari İşler-Satın Alma Şubesi


İMMİB REACH CLP ve Biyosidal Yardım Masası
Pınar ÖZGÜN -Mutlu DEMİRKAN
Tel:0 212 454 06 33/0 212 454 06 31
E-Mail: ab@immib.org.tr