Türkçe

ISPM-15 Uygulamaları

Sirküler Tarih/No: 27.06.2019/347

Sayı

: 1000-03746

İstanbul,26.06.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; uluslararası ticarette, ahşap ambalaj malzemeleri ile ilgili düzenlemelerin Birleşmiş Milletler bünyesinde 1946 yılında kurulan Gıda ve Tarım Örgütünce (Food and Agriculture of United Nations FAO) yapıldığı; FAO tarafından bitkisel materyallerin ithalat ve ihracatının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kısa adı IPPC (International Plant Protection Convention: Uluslararası Bitki Sağlığı Konvansiyonu) olan bir sözleşme hazırlandığı; bu sözleşmenin 1952 yılında imzaya açıldığı; ülkemizin 29 Temmuz 1988 yılında bu sözleşmeyi imzalayarak taraf olduğu,

Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesine (IPPC) taraf olan üye ülkelerin, ihraç yolu ile ülkelerine gelen mal ve malzeme ile birlikte taşıma, koruma gibi amaçlarla kullanılan ahşap ambalaj malzemelerin FAO tarafından yayınlanan ISPM-15 (Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri-Ahşap Ambalaj Materyali) standardına uygun olarak ısıl işleme tabi tutulmasını istediği; ilgili ülkelerin yetkili otoritelerinin, ISPM-15 standardına göre ısıl işlem uygulaması yapılmamış ahşap ambalaj malzemesinin kullanıldığının tespit edilmesi durumunda, kendi ülkelerini zararlı organizmalardan korumak için ülkelerine gelen ihraç ürününü ya hiç kabul etmeden ambalaj malzemesi ve ihraç ürünü ile birlikte ya da üzerinden ihraç ürünü alarak sadece ahşap ambalaj malzemesini ülkemize geri gönderdiği,

Alınan geri bildirimlerden dolayı hem ihracatçımızın hem de ülke ekonomisinin çok büyük zarar gördüğü, ihraç edilen ürünün satış işleminin aksamasının ve ülkemize döviz girişinin engellenmesinin yanında, ihracatçının ürünün iade edilme sürecindeki nakliye ve diğer işlemlerin ücretlerini ilave olarak ödemek zorunda kaldığı; bunun sonucunda da, uluslararası ticarette kullanılan Türkiye menşeli ürünlerde zararlı organizma riskinin olabileceği algısının oluştuğu ve ülkemizin uluslararası piyasada prestij kaybettiği,

Ülke olarak taraf olduğumuz, Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi, (IPPC) kapsamında, zararlı organizmaların, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını önlemek üzere, ihracatçılarımızın mağdur olmamaları, ülkemiz ekonomisinin zarar görmemesi için şuan uygulamada olan 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik"in kaldırılarak, yeni yönetmeliğin 25 Mayıs 2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı, yeni yönetmeliğin yürürlük tarihinin de 01/01/2020 olarak belirlendiği,

Ahşap ambalaj malzemelerine ısıl işlem uygulaması ve ISPM-15 işaretlemesi konusunun yurt içindeki ticarette ihtiyaç duyulan bir konu olmayıp tamamen ihracat yapan firmaları ilgilendiren bir konu olduğu; ihracatçılarımızın bir takım yanlış ve eksik bilgilendirmelerden dolayı ISPM-15 işaretlemesi yapılmış fakat ISPM-15 standardına uygun olmayan ahşap ambalaj malzemesi kullanması veya ihracatta, ısıl işlem görmüş ISPM-15 standardına uygun ahşap ambalaj malzemesi kullanma zorunluluğu hakkında hiçbir bilgi sahibi olmaması nedeniyle ihraç ettikleri mallarla bir

likte kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinde ISPM-15 işaretinin hiç bulunmaması sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı'na yoğun olarak geri bildirimde bulunulduğu,

İhracat işlemlerinde resmi kontrollerin, Zirai Karantina ve İl Müdürlüklerinde görevli inspektörler tarafından titiz bir şekilde yapıldığı; inspektörlerin ihraç edilecek ürünün bitki ve bitkisel ürün olması durumunda ihraç edilen ürünle birlikte kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin mezkur yönetmeliğe ve ISPM-15 standardına uygunluğunu kontrol ettiği, uygun olması durumunda ihracat işlemlerine izin verdiği; fakat inspektörlerin bitki ve bitkisel ürün dışında yurtdışına ihraç edilen mermer, beyaz eşya, makine ekipman, oto yedek parça, cam, elektronik eşya vb. gibi diğer sanayi ürünleri ile ilgili herhangi bir görev ve yetkisi olmaması nedeniyle ihraç edilen bu sanayi ürünleri ile birlikte kullanılan ahşap ambalaj malzemelerini görmediği, ISPM-15 işaretlemesi yapılıp yapılmadığını ve ISPM-15 standardına uygunluğunu denetleyemediği,

Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılan geri bildirimlerin çok büyük bir kısmını inspektörler tarafından kontrolü yapılamayan bu ürün gruplarının oluşturduğu; ihracatçılarımızın mağdur olmamaları, çok büyük fedakârlıklarla ve emeklerle ürettikleri ürünlerin ihracatında karşı ülkede sorun yaşamamaları, ihracatçımızın hiçbir ürününün kullanılan ahşap ambalaj malzemesinden dolayı iade edilmemesi için yeni yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi olan 01/01/2020 tarihine kadar Bakanlıkları tarafından yoğun bir bilgilendirme çalışması yapılarak, ihracatçılarımızın mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği,

Yeni yönetmelikte, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemesinin paydaşları olan izin belgeli işletmeler, ihracatçılar ve piyasada ikinci elci olarak tabir edilen tedarikçilere eşit sorumluluklar yüklendiği; her bir kesimin kendi sorumlulukları içerisinde, izin belgeli işletmelerin yönetmeliğe uygun ahşap ambalaj malzemesi üretmesi, ihracatçıların kullanması, tedarikçilerce de ticaretini yapması durumunda alınan geri bildirimlerin asgari düzeye indirileceği göz önüne alındığında, ihraç ettiğimiz ürünlerle ilgili olarak ülkemizin uluslararası piyasada prestij kazanacağının aşikar olduğu,

01/01/2020 Tarihinde yürürlüğe girecek yönetmeliğin ihracatçılarımızca çok iyi incelenmesi durumunda ileride yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçileceğinin muhakkak olduğu; yeni yönetmelik ile ihracatçılarımıza yüklenen sorumluluklar kapsamında yapmış oldukları ihracatlarda yönetmeliğe uygun ahşap ambalaj malzemesi kullanmamaları durumunda idari yaptırımlar getirildiği; bu konunun özellikle dikkate alınarak ihracatçı firmaların satın alma biriminde görevli çalışanların ucuz ahşap ambalaj malzemesinden ziyade yönetmeliğe uygun, ISPM-15 standardına göre işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemesi satın alması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi