Türkçe

İstanbul Karbon Zirvesi

Sirküler Tarih/No: 18.02.2015/135

Sayı

: EGT/1368

İstanbul,16.02.2015

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17.02.2015 tarihli yazıda;

İlki 3-5 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen İstanbul Karbon Zirvesi'nin ikincisinin, 2-3 Nisan 2015 tarihlerinde "International Emission Trading Association (IETA)” tarafından tekrar düzenleneceğinden bahisle,

Söz konusu zirveye ilişkin detaylı bilgiye http://www.istanbulcarbonsummit.org/ adresinden ulaşılabileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi