Türkçe

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli

Sirküler Tarih/No: 02.01.2017/1

Sayı

: 6

İstanbul,02.01.2017

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

"İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli” 2016/9645 Bakanlar Kurulu Kararı ile 30 Aralık 2016 tarih ve 29934 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup, "Listeler” içerisinde 89 No'lu Fasıl'da gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar ile ilgili hususlara yer verilmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı ve listeye; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161230M2-1.htm web adresi vasıtasıyla ulaşılabilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi