Türkçe

İtalya'ya Yönelik Derin Dondurulmuş Bitkisel Ürün İhracatı

Sirküler Tarih/No: 11.12.2012/1087

Sayı

: EGT/13557

İstanbul,10.12.2012

 

İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 10.12.2012 tarihli yazıda;

İtalya'nın iç mevzuat hükümleri uyarınca; derin dondurulmuş gıda ithalatının, yalnızca üçüncü ülke yetkili ulusal otoritesi tarafından derin dondurulmuş (surgelati) bitkisel gıda ürünü üretme yetkisi verilen ve yine söz konusu otorite tarafından resmi olarak bildirimi yapılmış listelerde yer alan işletmeler tarafından yapılabildiği hususu hatırlatılarak,

Bu defa; Roma Ticaret Müşavirliği'nin konuya ilişkin yazısına atıfla; anılan ülke makamlarınca, ülkemizden İtalya'ya şoklanarak dondurulmuş (quick-frozen) bitkisel gıda ihraç etmeye yetkili firma listesinin güncellenebilmesini teminen başvuru klavuzu kapsamındaki belgelerin ilgili firmalarımızca/kuruluşlarımızca düzenlenerek, Büyükelçiliğimiz kanalıyla kendilerine iletilmesinin talep edildiği,

Diğer yandan; elektronik ortamda http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1154_listaFile_itemName_3_file.pdf adresinden ulaşılabilen söz konusu klavuzun incelenmesinden de görüleceği üzere, klavuz ek'inde yer alan "Form-2a”nın ilgili firma tarafından, "Form-2b”nin ise ihracata konu şoklanarak dondurulmuş bitkisel gıdaların 89/108 sayılı Konsey Direktifi'ne uygun bir şekilde üretildiğini ve ihracatçı ülke mevzuatının ilgili AB mevzuatına uygun olduğunu beyan edecek "Yetkili Makam” tarafından doldurulması talep edildiği,

Bu hususlar çerçevesinde; yukarıda bahsi edilen "Form-2b”nin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca doldurulmasını teminen Bakanlıklarınca anılan Bakanlığa bilgi verildiği

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi