Türkçe

İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)

Sirküler Tarih/No: 08.09.2016/776

Sayı

: EGT/8065

İstanbul,08.09.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06.09.2016 tarihli yazıda;

31.12.2015 Tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1) gereğince, eşyaların ülkemize kullanılmış olarak ithal edilmesinin anılan Bakanlık iznine tabi olduğu ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünden bahisle,

Bu çerçevede; 2017 yılına yönelik İthalat Rejimi hazırlama çalışmalarına başlandığı ve güncellemeler kapsamında görüşlere ihtiyaç duyulduğu

bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen söz konusu 2016/1 sayılı Tebliğ'in güncellenmesine yönelik görüş ve önerilerin EK'li form vasıtasıyla en geç 22 Eylül 2016 Perşembe mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_2016-1SayiliTebliginGuncellenmesineYonelikGorusVeOneriler.doc 34,50 KB İndir