Türkçe

Japonya İçin Akredite Edilmiş Gıda Laboratuvarları

Sirküler Tarih/No: 12.05.2015/355

Sayı

: EGT/4227

İstanbul,12.05.2015

 

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Tokyo Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 11.05.2015 tarihli yazıda;

Ülkemizden Japonya'ya ihraç edilen çeşitli gıda ürünlerinin ithalat ve gümrük işlemleri esnasında talep edilen gıda analiz raporlarının geçerli sayılabilmesi için, ülkemizce hazırlanan laboratuvar listesinin Japonya Sağlık Bakanlığı'na akredite ettirilmesi şartı bulunduğundan bahisle, 22 Ekim 2010 tarihine kadar Japonya tarafından tanınmakta olan laboratuvar sayısının 4'ten 75'e çıktığı, bununla birlikte mülga Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın ve anılan Bakanlığa bağlı Tarım İl Müdürlükleri'nin isimlerinin değişmesi nedeniyle tanımlı laboratuvar listesinin yenilenmesi gereğinin hasıl olduğu,

Söz konusu listede tanımlı bulunan laboratuvar sayısının 128'e çıkarıldığı ve yeni Ek'li listenin Japonya Tarım Bakanlığınca 1 Nisan 2015 tarihinde yayımlandığı,

Ayrıca, ülkemizde mukim laboratuvarlardan temin edilen analiz sonuçlarının Japonya makamlarınca titiz bir incelemeye tabi tutulduğundan bahisle Japonya'ya sevkiyatı gerçekleştirilen ihraç ürünlerine eşlik eden laboratuvar belgeleri üzerinde yer alan bilgilerin söz konusu listede yer alan laboratuvar bilgileri ile birebir eşleşmesinin gerektiğinin kaydedildiği ve keyfiyetin anılan belgelerin geçerli olarak kabul edilmesinde ön şart olarak belirlendiği,

Bu itibarla, anılan listede yer alan laboratuvarlar tarafından Japonya'ya yapılan ihracatlara yönelik olarak hazırlanan belgelerde (özellikle ad ve adres hanesinde) yer alan bilgilerin, Ek'te yer alan listedeki laboratuvar bilgileriyle eşleşmesi hususunun büyük önem arz ettiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek: Laboratuvar Listesi (10 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
LaboratuvarListesi.pdf 117,65 KB İndir