Türkçe

Japonya ya Portakal ve Mandalina İhracatı

Sirküler Tarih/No:11.03.2021/196

Sayı

:13-01058

İstanbul,11.03.2021

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Tokyo Ticaret Müşavirliği'nden iletilen bir yazıya atfen Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda; Ülkemizden Japonya'ya yaş meyve ve sebze ihracatına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Japon makamlarının yine bir örneği ekte yer alan yazısına atıfla, kiraz sonrası ülkemiz öncelik sıralamasında yer alan portakal ve mandalina ürünlerinin greyfurt ve limon ürünlerinde olduğu gibi ISPM-28 standartları çerçevesinde soğuk işlem uygulaması ön şartı ile ülkemizden Japonya'ya ihracatına izin verileceğinin bildirildiği ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, söz konusu ürünlerin ihracatının greyfurt ve limon için de tatbik edilen ISPM-28 soğuk işlem standardı çerçevesinde uygulama ve usulleri belirleyen bir protokol kapsamında yapılabileceği vurgulanarak, Japon makamlarınca ekli yazıdaki mevcut protokolden belli başlı 5 uygulamanın tekrar hatırlatıldığı ve portakal ve mandalinanın da aynı protokole derç edilmesi konusunda ülkemizin uygun görüşlerine ihtiyaç olduğu ifade edilmektedir.

Bu suretle, keyfiyete ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığının görüşlerine başvurulmuş olup, anılan Bakanlıktan alınan cevabi yazıda, mezkûr şartların Bakanlıklarınca uygun görüldüğü ifade edilmekle birlikte, keyfiyetin ve soğuk uygulama prosedürlerinin ilgili ihracatçı birliklerince de değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Bilgileri ve Japon makamlarına verilecek cevaba esas teşkil edilecek ülkemiz görüşüne ilişkin varsa Yaş Meyve ve Sebze Sektör Kurulu görüş ve değerlendirmelerinin 12 Mart 2021 tarihi mesai bitimine kadar yasmeyve@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Yaş Meyve Birliği Koordinasyon Şubesi

EK: 1- MAFF Resmi Yazı (Türkçe Çeviri)(6 sayfa)

2- TOB'un uygunluk yazısı (3 sayfa)

3- ISPM 28 ANNEX 25 (6 sayfa)

4- ISPM-28 ANNEX 24 (6 sayfa)

5- ISPM 28 ANNEX 28 (6 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
ISPM-28 ANNEX 25.pdf 373,47 KB İndir
ISPM-28 ANNEX 24.pdf 374,41 KB İndir
ISPM-28 ANNEX 28.pdf 367,25 KB İndir
MAFF Resmi Yazi Turkçe Ceviri.docx.docx 31,56 KB İndir
TOB un 02 03 2021 tarihli yazisi.pdf 187,41 KB İndir