Türkçe

Japonya'ya İhracatta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hk.

Sirküler Tarih/No:03.11.2017/838

Sayı

:9316

İstanbul,03.11.2017

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHARACTÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Tokyo Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına istinaden, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılarında; Japonya'ya yapılacak kanatlı eti ihracat sevkiyatlarında, ülkemizce daha önce sunulan işletme listesinde yer alan firma bilgilerinin aynı şekilde Sağlık Sertifikasında da yer alması gerektiği ve firma unvanı ile adres bilgilerinin işletme listesi ve Sağlık Sertifikası üzerinde aynı şekilde kullanımına dikkat edilmesi gerektiği yönünde Japonya'nın ilgili makamlarından bir uyarı alındığı,

Müşavirliğimizden alınan başka bir yazıda ise Japonya'ya yapılan ihracatlar sırasında kullanılan belgelerde, kod varsa doğru girilmesi; düzeltilen yerlere mühür ve imzanın atılması; mühür, kaşe, imza veya tarihin eksik doldurulmaması; büyük/küçük harf kullanımına dikkat edilmesi; kısaltma yapılmışsa aynı şekilde her kısımda aynı kısaltmanın devam ettirilmesi hususlarında özen gösterilmesi gerektiği,

Bu kapsamda, Japonya'ya yapılacak ihracatlarda firmalarımızın gereksiz bekleme süreleri ve maliyetlere maruz kalmamasını teminen, ihraç ürününe eşlik eden belgelerin Japon tarafına daha önce bildirilmiş olan yazı, mühür, format ve şekillere uygun şekilde düzenlendiğinden emin olunması; imza, büyük-küçük harf, noktalama işaretleri, kısaltma ve benzeri bilgilerin Japon tarafına daha önce bildirildiği şekilde iletilmesinde fayda görüldüğü hususlarından bahsedilmektedir.

Bilgilerini ve ihracatçılarımızın Japonya'ya gerçekleştirilecek ihracatlarında gerekli hassasiyeti göstermeleri ve ekte yer alan Japonya'ya kanatlı eti ihraç edebilecek işletmeler listesinde bulunan firmaların kendileri ile ilgili bilgilerin teyit etmeleri hususunda gereğini rica ederim.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi

Ek: Firma Listesi

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
KayitliIsletmeListesi.pdf 188,71 KB İndir