Türkçe

Japonya'ya İhracatta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sirküler Tarih/No: 05.03.2018/171

Sayı

:EGT/1775

İstanbul,03.03.2018

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 03.11.2017 tarihli ve 838 numaralı sirkülerimiz;

Bilindiği üzere; İlgi' de kayıtlı sirkülerde; Tokyo Ticaret Müşavirliği yazısına atfen T.C. Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda, Japonya Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı (MAFF)'ndan alınan bazı bildirimlerde, adı geçen ülkeye yapılacak kanatlı eti ihracat sevkiyatlarında, ihraç ürününe eşlik eden sağlık sertifikalarında yer alan firma unvanı ile adres bilgilerinin, ülkemizce daha önce Japon makamlarına sunulan işletme listesinde yer alan firma unvanı ve adres bilgileri ile uyumlu olması gerektiğinin belirtildiği ifade edilmiştir.

Bu defa T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 01.03.2018 tarihli yazıda, Japonya'ya yönelik ihracatta aksaklık yaşanmamasını teminen, ihracatçılarımızın Japonya'ya gerçekleştirilecek ihracatlarda İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde belirtilen hususlara gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda bir kez daha uyarılması hususu önemle bildirilmiştir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi