Türkçe

Japonya'ya Kanatlı Eti İhracatı

Sirküler Tarih/No: 09.10.2017/744

Sayı

: 8506

İstanbul,09.10.2017

 

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden 09.10.2017 tarihinde alınan yazıda, ülkemizden Japonya'ya kanatlı et ihracatının başlayabilmesi için gıda hijyen mevzuatına uyum ve hayvan sağlığı şartlarının karşılanmasına matuf uzun süredir devam eden çalışmaların tamamlandığı hususuna vurgu yapılmaktadır.

Konuya ilişkin olarak, Tokyo Ticaret Müşavirliğimizden alınan 29 Eylül 2017 tarihli yazıda, kanatlı eti ihracatında kullanılacak sağlık sertifikası formatı üzerinde mutabakat sağlandığı ve 29 Eylül 2017 tarihinden itibaren kesimi yapılmış olan ülkemiz menşeli kanatlı etinin Japonya'ya ithalatına izin verildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi