Türkçe

Kağıt Ürünlerindeki Gözetim Uygulaması

Sirküler Tarih/No: 19.07.2017/512

Sayı

: EGT/6330

İstanbul,19.07.2017

 

İSTANBUL MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18.07.2017 tarihli yazıda; EK'te sunulan Nota'da, Ekonomi Bakanlığı tarafından çıkarılan 2015/6 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde muhtelif kâğıt ürünlerindeki gözetim uygulaması, bu tedbirin gümrük değerlemesi üzerindeki etkileri ve ithalatta ödenen katma değer vergisinin telafisinin sağlanması imkânları hakkında 2015/1843 sayılı Avrupa Birliği (AB) Ticaret Engelleri Yönetmeliği kapsamında bir inceleme başlatılması kararının alındığı,

Söz konu Nota ile ayrıca, Avrupa Kâğıt Sanayi Konfederasyonundan (CEPI) alınan şikâyet çerçevesinde inceleme prosedürünün başlatılmasına dair 7 Temmuz 2017 tarih ve C218/20 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanan duyuru ve şikâyetin gizli olmayan özetinin EK'te iletildiği; bu kapsamda, söz konusu şikâyete dair olabilecek ülkemiz görüşleri ve ülkemiz yetkili makamlarının karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulunmasına yönelik beyanlarının memnuniyetle karşılanacağı,

Bahse konu Nota ve eklerinde görüleceği üzere;

- "CEPI tarafından ülkemiz uygulamasının Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Madde III:2 ve Madde XI'e ve DTÖ İthalat Lisansları Anlaşması Madde 3.2'ye aykırı olduğu iddia edilmekte,

- Gözetim uygulamasına dair bilgi talep etmek üzere Komisyon tarafından bir soru formu iletileceği ve anılan forma en kısa sürede cevap verilmesinden memnuniyet duyulacağı, anket formunun 30 gün içerisinde doldurulamayacak olması halinde ise talep edilebilecek bir süre uzatımının nedenleri ile birlikte Komisyona iletilmesi talep edilmekte,

- Son olarak, Komisyonun Ticaret Genel Müdürlüğünün söz konusu inceleme çerçevesinde şikâyetçi taraf ve üçüncü taraflarca sunulan bilgilerin doğruluğunu değerlendirmek için bir yerinde inceleme ziyareti gerçekleştirmeyi planladığı, bilahare teyit edilecek ziyaretin soru formuna verilecek cevaplar temelinde ülkemiz yetkili makamları ile görüşmelerde bulunmak için de bir fırsat teşkil edeceği”nin belirtildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Nota, Açılış Bildirimi, Şikâyetin Gizli Olmayan Versiyonu (35 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
KagitUrunlerindeGozetimUygulamasi_19.7.2017.pdf 8.854,23 KB İndir