Türkçe

Kamu Alımlarında İthalat İzni

Sirküler Tarih/No: 27.02.2018/160

Sayı

:EGT/1694

İstanbul,27.02.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16.02.2018 tarihli e-postada;

16.02.2018 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de "Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2)” ile Kamu İhale Kanunu'nda sayılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılacak ithalatta Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından verilecek izinlere ilişkin usul ve esasların düzenlendiği bildirilmektedir.

Söz konusu ithalat izin belgesi elektronik ortamda ya da fiziken düzenlenebilecek olup, İzin Belgesi Başvuru Formu KEP adresi üzerinden Ekonomi Bakanlığı'na iletilecektir. İthalatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesi kapsamında, ithal eşyanın yerli tedarik koşulları da dikkate alınarak sonuçlandırılacak izin belgelerinin geçerlilik süresinin 1 yıl olduğu belirtilmektedir.

Bununla birlikte, kamu alımlarında yerli malı olma şartı getirilen makine ve ekipman listesi ile yapı malzemeleri listesinde belirtilen eşyanın ithalatında bu Tebliğ kapsamında izin belgesi düzenlenmeyeceği ifade edilmektedir.

Söz konusu Tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180216-14.htm adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi