Türkçe

Kamu İhaleleri / MISIR

Sirküler Tarih/No: 18.05.2012/478

Sayı

: EGT/5764

İstanbul,18.05.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17.05.2012 tarihli yazıda;

Kahire Ticaret Müşavirliği'nin konuya ilişkin yazısına atıfta bulunularak; 3 Mayıs 2012 tarihli Mısır Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 463 sayılı Karar kapsamında tüm kamu ihalesi duyurularının http://www.etenders.gov.eg/ web sitesinde ilan edildiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter V.