Türkçe

Kanada Rekabet Avantajı

Sirküler Tarih/No:16.06.2021/413

Sayı

:65-949

İstanbul,16.06.2021

İSTANBUL MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda; Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu (CBSA) tarafından 5 Mayıs 2021 tarihinde yapılan bildirime atfen,

- Özel İthalat Önlemleri Yasası'nın (Special Import Measures Act-SIMA) 38(1) maddesine göre Çin ve Vietnam'dan ithal edilen oturmaya mahsus içleri doldurulmuş ve kaplanmış nitelikte olan belirli mobilyalarda, yapılan ilk belirlemelere göre ekte yer alan Bilgi Notunda belirtilen firmalar için belirtilen oranlarda damping ve sübvansiyon tespit edildiği;

- Soruşturmaya konu ürünler arasında Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç) (G.T.P. 9401.40.00.00); Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar-İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (G.T.P. 9401.61.10.10; G.T.P. 9401.61.10.90); Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar-İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (G.T.P. 9401.71.10.10; G.T.P. 9401.71.10.90) şeklinde verilen G.T.P. numaralarının referans olarak verildiği;

- Çin ve Vietnam'dan 5 Mayıs 2021 tarihi ve sonrasında ithal edilecek söz konusu ürünlere yönelik uygulanacak geçici önlem kapsamında, ekte yer alan notta belirtilen oranlarda ilave vergi uygulanacağı,

- Tespit edilen damping ve sübvansiyon marjlarından önemsiz bir değerde olduğu belirlenen ürünlere yönelik soruşturmaların devam edeceği, ancak bu ürünlere geçici vergilerin uygulanmayacağının bildirildiği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, CBSA tarafından yapılan bildirime https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/uds2020/uds2020-np-eng.html bağlantısından erişim sağlanabildiği belirtilmektedir.

Söz konusu gelişmelerin bahse konu ürünlerin Kanada'ya ihracatında rekabet avantajı sağlayabileceği değerlendirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Mobilya Birliği Koordinasyon Şubesi

Eki :Bilgi Notu (6 Sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
kanada.pdf 646,39 KB İndir