Türkçe

Kanada Sağlık Sertifikası

Sirküler Tarih/No: 19.12.2012/1117

Sayı

: ARGUYG1/13845

İstanbul,17.12.2012

 

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Kanada Gıda Denetleme Ajansı'nın bir yazısına ilişkin olarak, Kanada'ya ihraç edilecek su ürünlerine ilişkin hayvan sağlığı kurallarında değişiklik olması nedeniyle 10 Aralık 2012 tarihi itibariyle yeni mevzuat uygulamalarının yürürlüğe gireceği ifade edilmekte olup, bu tarihten sonra iki ülke arasında belirlenecek sağlık sertifikası modelinin kullanılması gerektiği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak sağlık sertifikası modelinin Kanada Gıda Denetleme Ajansı'na gönderildiği, uygun görülmesi halinde Kanada'ya yapılacak su ürünleri ihracatında kullanılmak üzere ilgili il müdürlüklerine gönderileceği belirtilmekte olup, yeni sağlık sertifikası modelinin duyurusu yapılıncaya kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmaması amacıyla, 10 Aralık 2012 tarihi itibariyle Kanada'nın veteriner sınır kontrol noktalarından giriş yapması planlanan su ürünleri ihraç partilerinin sevkiyatlarında bu hususun göz önünde bulundurulması hususuna değinilmektedir .

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi