Türkçe

Kanada'nın Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulaması

Sirküler Tarih/No: 15.01.2013/52

Sayı

: EGT/576

İstanbul,15.01.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan 14.01.2013 tarihli yazıda;

Genelleştirişmiş Tercihler Sistemi (GTS)'nin; gelişmiş ülkeler tarafından, gelişmekte olan ülkelerin ihraç mallarına gümrükten muaf ya da indirimli oranlar uygulanması suretiyle gelişmekte olan ülke ürünlerinin gelişmiş ülke pazarlarında rekabet gücü kazandırılmasını amaçlayan bir sistem olduğu; söz konusu uygulamanın ana amacının ise gelişmekte olan ülkelerin ihracat gelirlerini artırmak, sanayileşmelerini teşvik etmek ve ekonomik büyümelerini hızlandırmak olduğundan bahisle,

Ülkemiz menşeli ürünlerin bu imkandan yararlanabildiği ülkeler arasında Kanada'nın da bulunduğu; Kanada'nın, 1974 yılından bu yana aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 175 ülkeyi bu uygulamadan yararlandırmakta olduğu,

Bu defa; Ottova Ticaret Müşavirliği yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin yazısına atıfla; Kanada'nın Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS/GPT) aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bir kısım ülkeyi 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle mezun edilmesine neden olacak mevzuat değişikliği önerisinin, ilgili tarafların görüşüne açıldığı,

Bir örneğine www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2012/2012-12-22/html/notice-avis-eng.html#d109 adresinde yer alan internet sayfasından ulaşılabilen söz konusu değişiklik önerisine göre iki yıl arka arkaya;

- Dünya Bankası sınıflandırmasına göre "üst orta gelir grubunda” yer alan veya

- DTÖ rakamlarına göre dünya ithalatında %1 ve üzerinde pay sahibi olan ülkelerin

sistemin dışına çıkartılmakta olduğu,

Önerinin yasalaşması halinde Türkiye'nin yukarıda belirtilen 1. kriter nedeniyle sistem dışına kalma olasılığı ile karşı karşıya bulunduğu; ülkemizin söz konusu sistemden çıkartılmasının, son yıllarda artış trendine girdiği görülen Kanada'ya ihracatımız üzerinde olumsuz yansımalarının olacağının düşünüldüğü,

Ayrıca; söz konusu değişiklik önerisi incelendiğinde "ilgili tarafların” olabilecek görüşlerini 15 Şubat 2013 tarihine kadar iletişim bilgileri verilen birime sunmalarının mümkün olduğunun da görüldüğü

bildirilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen söz konusu değişiklik önerisine ilişkin Kanada makamlarına görüş sunulmasına dair değerlendirmelerin, ek'li form vasıtasıyla en geç 16 Ocak Çarşamba 2013 mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Kanada.doc 33,50 KB İndir