Türkçe

Kanun Tasarısı

Sirküler Tarih/No: 13.06.2013/484

Sayı

: EGT/6394

İstanbul,13.06.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 11.06.2013 tarihli yazıda;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca T.B.M.M. Başkanlığı'na iletilen ek'li "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”, genel gerekçesi, maddeler bazında gerekçeler ve karşılaştırma tablosu gönderilerek, tasarıya ilişkin gerekçeli görüş ve öneriler

talep edilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen bahse konu tasarıya ilişkin maddeler bazında gerekçeli görüş ve önerilerin, ek'li "Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form” kullanılarak 17 Haziran 2013 Pazartesi gününe kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
1 - Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form
2 - Tasarı, Genel Gerekçe, Maddeler Bazında Gerekçeler
3 - Karşılaştırma Tablosu

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form.docx 12,52 KB İndir
KarsilastirmaTablosu.doc 113,00 KB İndir
Tasari.doc 176,00 KB İndir