Türkçe

Kaptan Andrevo - Fındıkta Aflatoksin Kontrolleri

Sirküler Tarih/No: 30.12.2014/938

Sayı

: ARGUYG3/12024

İstanbul,30.12.2014

 

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi : 26.11.2014 tarih ve 847 sayılı sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde özetle; Avrupa Birliği'ne fındık ihracatımızda Bulgaristan'ın Kaptan Andrevo sınır kapısında gerçekleştirilen resmi kontroller nedeniyle yaşanan sıkıntılar hakkındaki Sofya Ticaret Müşavirliği'nin 05.11.2014 tarihli yazısı üzerine anılan ülke makamlarının uygulamalarının 884/2014/EU Sayılı Komisyon Yönetmeliği'ne uygun olup olmadığı hususunun teyidi amacıyla AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla Avrupa Komisyonu nezdinde temasa geçildiği hususlarında bilgi verilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemiz menşeli fındık ihracatında mevcut kontrol sıklığının rastgele seviyede yapılması gerekmekte olup, ancak makul bir şüphe olmamasına rağmen Bulgar Makamlarınca daha yüksek seviyede kontrol yapıldığına dair bir intiba bulunması halinde, üyemiz firmaların belirli bir dönemde yaptığı sevkiyatlar ve kontrollere dair tüm bilgi, belge ve faturaların Genel Sekreterliğimiz ile paylaşılması durumunda konu Bulgar yetkilileri nezdinde gerekli girişimlerin yapılabilmesini teminen Ekonomi Bakanlığı'na iletilebilecektir.

Bilgilerine önemle sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat-Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

EK : Ekonomi Bakanlığı'nın Aflatoksin kontrolleri hk. yazıları (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK_AflatoksinKontrolleri.docx 12,47 KB İndir