Türkçe

Kaptan Andrevo Sınır Kapısı Labaratuar İşlemleri

Sirküler Tarih/No: 07.12.2012/1077

Sayı

: ARGUYG1/13408

İstanbul,06.12.2012

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi bakanlığından, Filibe ticaret ateşeliğinden alınan bir yazıya atfen , 28 Kasım 2012 tarihinde Kapıkule ve Kaptan Andrevo sınır kapılarına Sofya Ticaret müşavirliğinden yetkililerin de katılımıyla bir ziyaret gerçekleştirildiği, mezkur ziyaret kapsamında Bulgar yetkililerle bulunulan şifahi temaslarda, Kaptan Andrevo sınır kapısında daha evvelden inşası tamamlanmış olan meyve ve sebze analiz labaratuarının 28 Kasım 2012 tarihi itibarıyla Bulgar makamlarınca akredite edildiğinin ve ihracatçı firmaların ihraç ürünlerinin söz konusu labaratuarda analiz işleminin kabil olduğunun dile getirildiği zikredilmektedir.

Mezkur yazıda devamla, analiz ücretlerinin Bulgar yetkililerce 500 Leva olarak tespit edildiğinin, bununla birlikte analiz işleminden önce bir sözleşme akdedilmesinin gerekli olduğunun kendilerine ifade edildiği kaydedilmektedir.

Bahse konu yazıda ayrıca; 01 Aralık 2012 tarihi itibarıyla uygulamaya girmesi tasavvur edilen ortak transit rejimi uygulaması kapsamında, sistemin beklentilere mütenasip şekilde işlemesi halinde, TIR başına kayıt ve kontrol işlemlerinin süresinin yarıya kadar azalmasının mümkün bulunduğu, bu itibarla 2013 yılının sonuna kadar sürmesi beklenen yenileme çalışmalarının menfi etkilerinin azalmasının beklendiği hususunun Bulgar yetkililerce dile getirildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi