Türkçe

Karayollarında Seyreden Araçların Maksimum Yüksekliği

Sirküler Tarih/No: 26.11.2012/1035

Sayı

: EGT/12917

İstanbul,26.11.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan 23.11.2012 tarihli yazıda;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik'in, 8 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı ve 12 Kasım 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği; söz konusu yönetmelikle sağlanan %2 oranındaki tolerans ile birlikte, konteynır ile dorsenin toplam yüksekliğinin 4,08 metreyi geçmemesi hususunun hükme bağlandığından bahisle; belge ve ağırlık denetiminin yanı sıra araç boyutlarına ilişkin denetimlerin başlamış olduğu,

Bu düzenleme ile, gerek ihracatçılarımız gerek taşımacık yapan firmalarımız açısından ortaya çıkan sıkıntıların giderilebilmesini teminen Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın girişimleri sonucunda, mezkur yönetmelik kapsamındaki denetimlerin 31 Mart 2013 tarihine kadar sadece istatistiki veri toplama amaçlı ve deneme mahiyetli uygulanmasına karar verildiği; bununla birlikte, araçların tonajına ve belgelerine dair diğer denetimlere ise daha önce uygulandığı şekilde devam edileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi