Türkçe

Karayolu Ön Bildirim Düzenlemeleri

Sirküler Tarih/No: 10.02.2015/107

Sayı

: EGT/1175

İstanbul,10.02.2015

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09.02.2015 tarihli yazıda;

02.12.2014 tarihli ve 29193 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile 15.02.2015 tarihinden itibaren, karayolu ile Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilen eşyanın giriş gümrük idaresine varmadan en az 1 saat önce, emniyet ve güvenliğe ilişkin hususları da içeren bilgilerin gümrük idaresine gönderilmesi gerektiği,

Bu çerçevede;

- Ortak transit rejimi kapsamında ülkemizde sonlandırılacak bir transit işlemi veya ulusal transit rejimi kapsamında Türkiye'deki giriş idaresinden başlatılacak bir transit işlemi için, NCTS üzerinden emniyet ve güvenlik alanları doldurularak giriş idaresine aracın gelmesinden önce tescil için gönderilmiş transit beyannamesinin mevcut olması,

- TIR karnesi ile yapılan taşımalarda TIR-EPD üzerinden ön beyan yapılmış olması durumları haricinde,

https://uygulama.gtb.gov.tr/karaobyn/ linkinin kullanılarak, araç giriş gümrük idaresine varmadan en az 1 saat önce bildirimde bulunulmasının zorunlu olduğu; söz konusu linkte yer alan sayfaya, BİLGE kullanıcı kodu ve şifresi olan kullanıcıların, mevcut kod ve şifreler ile sisteme giriş yapabileceği; kullanıcı kodu ve şifresi olmayanların ise bildirimde bulunabilmelerini teminen kullanıcı kodu ve şifrelerinin söz konusu sayfada oluşturulabileceği; ayrıca, söz konusu beyan veya bildirimin, süresi içinde yapılmaması halinde ilgili kişilere idari yaptırım uygulanacağı

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi