Türkçe

Karayolu Ön Bildirim Uygulamasının İptali

Sirküler Tarih/No: 18.02.2015/137

Sayı

: EGT/1379

İstanbul,18.02.2015

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 10.02.2015 Tarihli ve 107 sayılı sirkülerimiz.

Bilindiği üzere; 02.12.2014 tarihli ve 29193 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile 15.02.2015 tarihinden itibaren, karayolu ile Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilen eşyanın giriş gümrük idaresine varmadan en az 1 saat önce, emniyet ve güvenliğe ilişkin hususları da içeren bilgilerin gümrük idaresine gönderilmesi gerektiği hususu ilgi'de kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17.02.2015 tarihli yazıda;

Gümrük Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması öngörüldüğünden, bahse konu ön bildirim düzenlemesinin uygulamaya konulmayacağı ve işlemlerin halihazırda olduğu gibi devam edeceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi