Türkçe

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Taslağı

Sirküler Tarih/No: 08.02.2013/131

Sayı

: EGT/1538

İstanbul,08.02.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan 07.02.2013 tarihli yazıda;

İade hakkı doğuran istisnalar ile bu işlemlerden doğan katma değer vergisinin iade edilmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yayımlanmış muhtelif genel tebliğlerde yer alan açıklamaların tek bir tebliğde toplanmasına ve yeniden düzenlenmesine yönelik olarak hazırlanan "Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Taslağı”nın, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesindeki "Taslaklar” bölümünde (http://www.gib.gov.tr/index.php?id=27) yayımlandığı

bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen bahse konu Tebliğ Taslağı'na ilişkin, maddeler bazında gerekçeli görüş ve önerilen ek'li form vasıtasıyla en geç 20 Şubat 2013 Çarşamba mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRTERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
1 - Tebliğ Taslağı (169 sayfa)
2 - Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
GorusBildirmeFormu.docx 13,55 KB İndir
kdvtebtaslak01022013.pdf 2.100,00 KB İndir