Türkçe

Katma Değer Vergisi Kanunu

Sirküler Tarih/No: 16.05.2012/466

Sayı

: EGT/5625

İstanbul,16.05.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 15.05.2012 tarihli yazıda;

Bakanlıklarına vaki bir müracaatta; Türk firmalarının ülkemizin ikili anlaşma imzaladığı ülkelerde aldıkları bazı hizmetler için yapacakları masrafların katma değer vergilerinin (KDV) ilgili ülkelerden geri alınabildiği; ancak, söz konusu uygulamanın ülkemizde yeterince bilinmediğinden firmaların bu olanaktan yeterince istifade edemediğinin ifade edildiği; bu bağlamda, ihracatçı firmalarımızın konuya ilişkin bilgilendirilmesinin faydalı olacağının belirtildiği vurgulanarak,

Bu kapsamda; Bakanlıklarınca, keyfiyete dair Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ile irtibata geçildiği; Maliye Bakanlığı'ndan Bakanlıklarına intikal eden yazıda; KDV Kanununun 11/1-b maddesinde Türkiye'de ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine ilişkin satın alacakları mal ve hizmetler ile fuar, panayır ve sergilere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri katma değer vergisinin, karşılıklı olmak kaydıyla iade edilebileceğinin ifade edildiği,

Bahse konu uygulamanın usul ve esaslarının 90 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile belirlendiği, taşımacılık faaliyetine ilişkin istisna uygulanacak mal teslimi ve hizmet ifalarının akaryakıt, yedek parça, bakım ve tamir giderlerini kapsadığı; fuar, panayır ve sergilere katılımda ise mal teslimi ve hizmet ifasının münhasıran bu işlerle ilgili olması gerektiğinin belirtildiği; söz konusu işlemler nedeniyle ödenen KDV'lerin iadesine karşılıklı olmak kaydıyla imkan tanındığının ifade edildiği; bu çerçevede, 15 ülke ile karşılıklılık sağlandığı, söz konusu ülkelere ilişkin listenin 60 Seri No.lu KDV Sirkülerinde yer aldığının dile getirildiği,

Bu çerçevede, mezkur Sirküler kapsamı 15 ülkede ihracatçı firmalarımızın yukarıda sayılan mal ve hizmet alımlarında KDV iadesi uygulamasından faydalanabileceği husususun üyelerimize duyurulması

hususu bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.