Türkçe

Kayda Bağlı İhracat

Sirküler Tarih/No:14.06.2021/402

Sayı

:59-890

İstanbul,11.06.2021

İSTANBUL MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, 04/06/2021 tarihli 31501 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat:2021/5 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İhracat:2006/7 sayılı Tebliğ'deki İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine "Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP:4407) (İhracat:96/31 sayılı Tebliğ eki İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)” maddesinin eklendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, İhracı Kayda Bağlı Mallar kapsamına alınan kereste ürünleri "Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP:4407) (İhracat:96/31 sayılı Tebliğ eki İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)” ihracatına Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) tarafından kayıt verileceği bildirilmekte olup, uygulamaya ilişkin detaya https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2021-5507.html adresinden ulaşılabilecektir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Mobilya Birliği Koordinasyon Şubesi