Türkçe

Kayda Bağlı İhracat

Sirküler Tarih/No: 22.10.2021/686

Sayı

: 136-2716

İstanbul,21.10.2021

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (İHBİR)
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/4) 1 Haziran 2021 tarih ve 31498 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Tebliğ değişikliği kapsamında T.C Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya istinaden;

- "Nohut (Garbanzos) (GTP:0713.20)” İhracı Kayda Bağlı Mallar listesine eklenmiştir.

Bununla birlikte, söz konusu ürünün ihracatında, sadece, koordinatör Birlik olarak tayin edilen Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından kayıt verilmesinin uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat Birliği Koordinasyon Şubesi