Türkçe

Kayda Bağlı İhracat

Sirküler Tarih/No:28.10.2021/698

Sayı

:152-2809

İstanbul,27.10.2021

İSTANBUL MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nden alınan bir yazıda, 06/2021 tarihli 31501 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İhracat:2021/5 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İhracat:2006/7 sayılı Tebliğ'deki İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine "Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP:4407) (İhracat:96/31 sayılı Tebliğ eki İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)” maddesi eklendiği bilgisi iletilmiştir.

Söz konusu tebliğde de zikredildiği üzere İhracat: 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'in ekindeki İhracı Yasak Mallar Listesi'nde yer alan (Ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, dışbudak, karaağaç ve ıhlamur) ağaç türlerinin kütük, tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı tüm rejim kodlarında yasaklı olduğundan, DİR (Dahilde İşleme Rejimi) kapsamında da bu ağaç türlerine ait kereste ("Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP:4407)”) ürünleri ihraç edilememektedir.

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yeni bir yazı ile mezkûr ürünlerin DİR (Dahilde İşleme Rejimi) kapsamında ihracına izin verilmiş olup; söz konusu ürünlerin ihracını yapmak isteyen firmaların standart kayda bağlı ihraç başvurusu evrakına (dilekçe, taahhütname, taslak beyanname ve fatura) ek olarak ekte sunulan taahhütname ve DİR kapsamında ithali yapılmış ürünün tescilli ithalat beyannamelerini de başvuru sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Mobilya Birliği Koordinasyon Şubesi

Ek: Taahhütname

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
taahhutname.pdf 109,91 KB İndir