Türkçe

Kayda Bağlı İhracat GTİP 4410-4411

Sirküler Tarih/No:17.06.2021/410

Sayı

:66-950

İstanbul,16.06.2021

İSTANBUL MOBİLYA, KÂĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, 4410 GTP'li "Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar" ile 4411 GTP'li "Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhaların”, 04/06/2021 tarihli 31501 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat:2021/5 sayılı Tebliğ ile İhracat:2006/7 sayılı "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ” ekinde yer alan "İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne” dahil edildiği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne dahil edilen söz konusu ürünlerin ihracatına sadece Koordinatör Birlik olarak tayin edilen Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) tarafından kayıt verilmektedir.

Başvuruların;

- Ülke-GTİP-Net KG-Ürün adı içeren Talep Dilekçesi

- Beyanname Taslağı

- İhracat Faturası

- Kapasite Raporu

- Ortaklık Yapısını Gösteren Belge (Talep sahibi firma imalatçı değil ise)

- Taahhütname ile OAİB'ne (kaydabagli@oaib.org.tr) yapılması gerekmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Mobilya Birliği Koordinasyon Şubesi

Eki : Taahhütname

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
tahhutname.pdf 279,07 KB İndir