Türkçe

Kayda Bağlı İhracat

Sirküler Tarih/No:04.06.2021/386

Sayı

:34-807

İstanbul,03.06.2021

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (İHBİR)
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; 01/06/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2021/4) marifetiyle,

-"Makarna (GTP:1902) (söz konusu gtp'nin alt açılımlarında yer alan şehriye, kuskus, mantı, erişte ve hazır/anında noodle v.b. tüm ürünler dahil)”

- "Bulgur (GTP: 1904.30)”,

- "Buğday İrmiği (Buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve buğday kaba unları (GTP: 1103.11)”

ürünleri İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklendiği,

Söz konusu ürünlerin ihracatında, sadece koordinatör Birlik olarak tayin edilen Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından kayıt verilmesinin uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ( İHBİR)