Türkçe

Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele

Sirküler Tarih/No: 07.01.2013/15

Sayı

: EGT/206

İstanbul,07.01.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan 03.01.2013 tarihli yazıda;

5345 sayılı Kanunla belirlenen görevleri çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri aldığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında vergi mevzuatında yer alan hükümleri uyguladığı ve yürütülen mücadelenin daha etkin olarak sürdürülebilmesi bakımından yıllık programlarda belirtilen esaslara uygun olarak diğer kuruluşlarla da koordineli olarak çalışmalarını sürdürdüğü,

2011 Yılı Programının 31 No.lu Tedbiri uyarınca hazırlanan "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013)”nın 21.12.2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı, 2011/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe girdiği ve http://www.gib.gov.tr/internet sitesinde yayımlandığı,

Bu kapsamda, Eylem Planı uygulama sürecinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından izlendiği, her bir eylem için belirlenen koordinatör kuruluşun eylem gerçekleşmelerini Gelir İdaresi Başkanlığı'na üçer aylık dönemler itibariyle raporladığı, sürecin http://www.kayitliekonomiyegecis.gov.tr/internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşıldığı

belirtilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye katkı sağlayacak görüş ve önerilerin, ek'li form vasıtasıyla en geç 10 Ocak 2013 Perşembe gününe kadar Genel Sekreterliğimizin eğitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_KayitDisiEkonomi.doc 33,50 KB İndir