Türkçe

Kazakistan Geçiş Belgesi Tahsisi

Sirküler Tarih/No: 19.08.2013/619

Sayı

: EGT/8399

İstanbul,19.08.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13.08.2013 tarihli yazıda;

Kazakistan makamlarından temin edilen 3.250 adet tek-tip geçiş belgesinden 500 adedinin 1 Ağustos 2013 tarihinden itibaren Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi hükümleri çerçevesinde genel kullanıma açıldığı

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi