Türkçe

Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti Programı

Sirküler Tarih/No:11.10.2021/656

Sayı

:628-2452

İstanbul,11.10.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 29 Kasım - 3 Aralık 2021 tarihleri arasında Kazakistan'a yönelik bir Sanal Genel Ticaret Heyeti düzenleneceğinden bahisle, Kazakistan'dan iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu sanal genel ticaret heyetine; başta Çelik, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, İnşaat Malzemeleri, Tarım Ürünleri, Hızlı Tüketim Paketli Gıda Ürünleri, Makine olmak üzere, ilgili sektörlerde iştigal eden azami 20 firmanın katılımıyla gerçekleşeceği belirtilmektedir.

Bahse konu sanal genel ticaret heyetine katılımın yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olduğu ve başvuru için son tarihin 15 Ekim 2021 Cuma günü mesai bitimi olduğu; başvuru sahibi firmaların, başvuru ve ödeme tarihlerine göre sıralanacağı ve azami 20 firmalık kontenjanın dolması halinde başvuru alımının son başvuru tarihinden önce sonlandırılabileceği ifade edilmektedir.

Heyete ön başvuru için https://delegations.tim.org.tr/event/kazakhstan-2021/company/register adresinde yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği; formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B eşleştirme firmasının başvuru sahibi firmalara yönelik nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair bir ön araştırma yapacağı; ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmaların e-posta yoluyla bilgilendirilecği, heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 2.300,00-TL tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi gerektiği belirtilmektedir.

Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti kapsamında;

-Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır.

-Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuruların son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.

-Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir; heyete katılım katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememektedir.

-Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel ithalatçılar etkinliğe davet edilecektir.

-B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Etkinlik Taslak Programı:

-29 Kasım 2021 Pazartesi- Webinar (Zoom programı aracılığı ile- https://zoom.us/)

* Saat detayları netleştirildiğinde, http://www.tim.org.tr/ adresinde ve TİM mobil uygulamasında bilgi paylaşımı paylaşılacaktır.

-29 Kasım-3 Aralık 2021 - İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile- https://zoom.us/)

Ayrıntılı Bilgi:

TİM, Kemal Batuhan YAZICI: kemalbatuhanyazici@tim.org.tr , 0212 454 00 90

TİM, Mehmet CESUROĞLU: mehmetcesuroglu@tim.org.tr , 0212 454 04 86