Türkçe

Kazakistan - Tarife Dışı ve Teknik Engeller

Sirküler Tarih/No:07.03.2021/182

Sayı

:301-00949

İstanbul,04.03.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda; 11 Kasım 2019 tarihinde imzalanan Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısı Protokolünün ekinde yer alan Eylem Planının 11'inci maddesinde "İkili ticaret potansiyeli taşıdığı değerlendirilen Potansiyel Ürünler Listesinin teatisi ile bu ürünlerdeki tarife dışı ve teknik engellerin kaldırılmasına yönelik bir Çalışma Grubu oluşturulması" eylemine yer verildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, gerçekleştirilecek bahse konu Çalışma Grubu toplantısına yönelik yapılacak hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere; Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticari ilişkilere yönelik olarak ihracatçıların söz konusu pazarda karşılaştığı tarife dışı ve teknik engeller ile bu kapsamdaki talepler, öneriler ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticari ilişkilere yönelik olarak üyelerimizin söz konusu pazarda karşılaştığı tarife dışı ve teknik engeller ile bu kapsamdaki talep, öneri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların ekli form vasıtasıyla en geç 8 Mart 2021 Pazartesi günü saat 16:00'ya kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Ek: Form (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Kazakistan.doc 35,50 KB İndir