Türkçe

Kazakistan Yatırım Forumu

Sirküler Tarih/No:27.10.2016/903

Sayı

:EGT/9282

İstanbul,27.10.2016

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ekonomi Bakanlığı'na iletilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20.10.2016 tarihli yazıda;

Kazakistan'ın Pavlodar şehrinde 2 Kasım 2016 tarihinde "Ertys Invest-2016” temalı bir Uluslararası Yatırım Forumu'nun gerçekleştirileceğinden bahisle;

Söz konusu Forum programı hakkında detaylı bilgiye http://investinpavlodar.kz/ internet adresinden ulaşılabildiği; Forum sırasında, Pavlador'daki yatırım fırsatlarının ve yatırımcılara sunulan desteklerin tanıtılacağı konferansların, sergilerin ve çeşitli kültürel etkinliklerin tertip edileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi