Türkçe

KDV Kanunu Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar

Sirküler Tarih/No: 09.02.2012/146

Sayı

: ARGUYG2/1531

İstanbul,09.02.2012

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği olarak, KDV Kanunu uygulamalarında karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak 16 Şubat 2012 tarihinde Maliye Bakanlığı ile bir toplantı yapılacaktır. Bu toplantıda dile getirilmesini talep ettiğiniz hususlar ile görüş ve önerilerinizin 13 Şubat 2012 Pazartesi gününe kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususu bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla.

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter